Giyilebilir teknoloji şirketi Thread in Motion'dan yeni Endüstri 5.0 çözümleri: Vega ve Vega-X

PAYLAŞ
Giyilebilir teknoloji şirketi Thread in Motion'dan yeni Endüstri 5.0 çözümleri: Vega ve Vega-X
  • 0
  • 0
  • 9 dakika da oku
  • +
  • -

Türkiye ’nin lider IIOT Endüstriyel Nesnelerin Interneti işletmeyi Thread in Motion, pazara yeni sunduğu uçtan uca Sanayi 5.0 çözümleri ile giyilebilir teknolojiler alanında hedeflerini geliştirdi. “Olası olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” mottosu ile yeni ürünlerini tanıtan ve işletme hedeflerini aktaran Thread in Motion ’ın kurucu ortağı ve CEO ’su Kadir Demircioğlu TIM olarak firmaların Sanayi 5.0 mutasyon sürecindeki rolünü anlattı. Yeni ürünleri Vega, Vega-X ve CONWO ile yüzde surat yerli bir işletme olarak ülke hudutlarını aşarak dünya genelinde sihrime potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Demircioğlu yakın gelecekte işletme değerlemesini artırarak Türkiye ’nin Unicorn ’larından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ’nin giyilebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren lider Endüstriyel Nesnelerin Interneti işletmeyi Thread in Motion TIM, şirketlere müteveccih sunduğu yenilikçi çözümleri ile dikkat topluyor. 2016 senesinde geçirgen ipliklerle başlayan bir teşebbüs olarak yola çıkan ve yenilikçi giyilebilir teknoloji ürünleri ve bitirici uslu yazılım çözümleriyle bugün 35 ülkede 30 ’un üzerinde evrensel alıcıya erişen Thread in Motion ’ın kurucu ortağı ve CEO ’su Kadir Demircioğlu, “Olası olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” mottosuyla süratle gelişen alıcı tabanına ve endüstriyel ortaklara yaptığı katkıları anlattı.

Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından, ilk olarak, uslu bir kumaş ve bu kumaşın kullanıldığı uslu bir ceketin yapımıyla bir start-up olarak başlayan Thread in Motion, sanayi alanlarında, çalışanların giydiği giysilere değişik teknolojiler entegre ederek onların sıhhati ve güvenliği için bir ürün geliştirmek ve fabrikalarda daha verimli ve izlenebilir bir civar kurmak üzere hedef tanımladı. Mercedes-Benz tarafından start-up ’lara müteveccih tertip edilen müsabakada giyilebilir teknoloji alanındaki proje ile birinciliği kazanan Thread in Motion kurucuları, geçirgen iplik teknolojisini temel alarak ürettikleri ve firmalarda kusur yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledikleri uslu eldiveni geliştirerek kısa zamanda ehemmiyetli yatırımlar almayı muvaffak oldular.

Otomotiv sektörüyle başlayan yolculuklarının, lojistik ve pek çok değişik sektöre verdikleri hizmetler ile devam ettiğini belirten TIM ’in kurucusu ve CEO ’su Kadir Demircioğlu, “Otomotivden lojistiğe pek çok değişik dünya markasının ülkemizde imal yapabiliyor olması ve bizim ürün ve teknolojilerimizi burada geliştirmemiz bizler için çok büyük bir avantaj. Ayrıca, Türkiye ’nin mühendislik ve imal alanındaki bilgisi, tecrübeyi ve deneyimleri Thread in Motion ’ı kurduğumuz günden itibaren süratle ilerleyebilmesine imkân sağladı. Yüzde surat Türk işletmeyi olarak, Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi bugün 6 değişik sektörde, 35 ülkede, evrensel firmalar da dahil olmak üzere 200 ’den fazla alıcıya sunuyoruz. Geliştirdiğimiz giyilebilir teknoloji ürünleriyle otomotiv, perakende, lojistik, imal ve e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler geliştiriyoruz.” dedi.

TIM olarak her sanayide operasyonel süreçleri insanın kusur hissesini eksiltip, izlenebilirliği artırmaya odaklandıklarını belirten Demircioğlu, “Yola çıktığımız ilk günden beri geliştirdiğimiz uslu eldivenler ile özellikle insanın etkin rol aldığı lojistik ve imal süreçlerinde giyilebilir teknolojinin eforunu kullanarak kusur yapılmasını yasaklamayı ve verimliliklerini artırmayı hedefledik.” biçiminde konuştu.

Otomotiv sektöründe dünya devi bir hayli marka ile beraber zaferli projelere imza attıklarını ifade eden TIM Kurucu Ortağı ve CEO ’su Demircioğlu, yükselen ve gelişen bir sektör olan lojistik alanında da giyilebilir teknolojiler aracılığı ile süreçleri daha süratli ve verimli hale getirmek üzere çalıştıklarını vurguladı.

 

TIM ’in Sanayi 5.0 ’a insan merkezli yaklaşımı

Sanayi 5.0 kavramının şirketler üzerindeki tesirine de değinen Demircioğlu, TIM ’in bu mutasyon sürecinde nasıl bir rol oynadığını açıkladı. İnsan merkezli yaklaşımın ehemmiyetine vurgu yapan Demircioğlu, “Otomasyonu ve insan emeğinin değiştirilmesini vurgulayan evvelki düzeylerin aksine, Sanayi 5.0, imal süreçlerini iyileştirmek için hem insanların hem de cihazların güçlü istikametlerinden faydalanmayı kastediyor. Misalin, makineler yineleyen ve riskli görevleri yerine getirebilirken, insanlar imali optimize etmek için zorunlu olan yaratıcılığı ve problem çözme hünerlerini sağlayabilir. Bu iş birliği, hem harcayıcılara hem de işletmelere fayda sağlayan daha verimli ve tesirli bir imal süreciyle sonuçlanır. Sanayi 5.0 aynı zamanda çalışanlara kabiliyet kazandırmak için fırsatlar sunuyor. Makineler yineleyen ve riskli görevleri üstlendikçe, çalışanlar bu aygıtları çalıştırma, bakımını yapma ve ayrıca makineler tarafından üretilen bilgileri idareme mevzusunda eğitilebilir. Bu, daha yüksek nitelikli ve çeşitlendirilmiş bir iş eforuna ve otomasyonun evvelki evrelerine göre daha az işten çıkarmaya yol açabilir.” dedi.

TIM ’in çeviklik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi Sanayi 5.0 ’ın getirdiği fırsatları şirketlere taşıdığını belirten Demircioğlu, Türk sanayisinin bu mutasyon sürecinde ehemmiyetli bir rol oynadığını ve TIM ’in yerli sanayicilere büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

TIM ’in ürün ve hizmetlerine odaklanarak, şirketlerin işlemlerinde iyileştirme sağladığına değinen Kadir Demircioğlu, geliştirdikleri çözümlerin, harekâtları süratlendirme, sipariş harekâta ve imal müddetlerini kısaltma, manuel süreci eksiltme, yanılgılı kurulumu temkine, genel doğruluk ve alıcı memnuniyetini artırma gibi mevzularda ehemmiyetli katkılar sağladığını belirtti. Bunun yanı gizeme, TIM ’in operasyonel maliyetleri eksiltme, dolaylı kazanç tesiri, operasyonel muhteşemlik oranı, tedarik zinciri kararlılığını iyileştirme ve sevkiyat giderekmesini optimize etme gibi avantajları da olduğunu vurgulayan Demircioğlu ayrıca, takt zamanını eksiltme ve düşük yatırımlarla süratlenme süreci gibi mevzularda da firmanın katkılarını paylaştı.

TIM yeni ürünleri Vega, Vega-X ve CONWO ile hedeflerini geliştirdi

2021 senesinde piyasaya çıkardığı ve insanın etkin rol aldığı imal ve lojistikte giyilebilir teknolojinin eforunu kullanarak kusur yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir evvelki uslu eldiven modelleri ile ehemmiyetli ihracat sayılarına eriştiklerini aktaran Demircioğlu, TIM ’in zaferlerine ve hadise çalışmalarına da değinerek, firmanın alıcılarıyla beraber nasıl değer yarattığını gösterdi. TIM ’in geliştirdiği uslu eldivenler Vega ve Vega-X ile yeni bir süreci başlattıklarını aktaran Demircioğlu, yeni ürünleri ile insan kaynaklı yanılgıları sıfıra indirerek, alıcıları için verim ve kazancı maksimum seviyeye sürüklemeyi hedeflediklerini vurguladı. Vega ve Vega-X ürünleri ile alıcılarının yüzde 50 zaman kazanımı sağlayacaklarını ifade eden Demircioğlu, geçirgen iplik teknolojisi ile elverişli tasarıma sahip yeni ürünlerinin; görüntü harekâta teknolojisi ile kusuru asgariye indirdiğini, tak-çalıştır plug&play özelliği ve uzun pil ömrü sayesinde kolay ve uzun süreli kullanım sunduğunu ve Bluetooth ve WiFi/LoRa irtibatları sayesinde bir kuruluştaki tüm aygıtlarla hakikat zamanlı ve tesirli bağlantı sağladığını ve görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim sağladığını aktardı.

Giyilebilir teknolojilerin yanı gizeme, bu teknolojilerle entegre çalışan bilgi tahlil platformu CONWO ile öngörüsel hipotezleme metodu ve algoritmalar kullandıklarını aktaran Demircioğlu, bu sayede süreçlerin daha sıhhatli ve meselesiz ilerlemesi ismine karar verici mekanizmalara yol gösterdiğini belirterek “Uslu eldivenlerimiz operasyonel bilgileri ambarlarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu bilgileri tahlil ederek alakalı tüm süreçlerin optimizasyonuna imkân sağlıyor. İşletme olarak vizyonumuz da bu değişik alanlardaki bilgi akışlarını kullanarak, bir Büyük Bilgi Big Data işletmeyi konumuna gelmek.” dedi.

 

Demircioğlu: “Türkiye ’nin Unicorn ’larından biri olmayı hedefliyoruz”

Gelecek vizyonuna odaklanarak, TIM ’in “Olası olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” sloganıyla şirketlere ve endüstriyel ortaklarına mevcut teknolojinin ötesinde bir gelecek sunmaya devam edeceğini belirten TIM Kurucu Ortağı ve CEO ’su Kadir Demircioğlu, TIM ’in yüzde surat yerli bir işletme olarak ülke hudutlarını aşarak dünya genelinde sihrime potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu hedef istikametinde çalıştıkları ülke rakamını 35 ’e çıkardıklarını belirten Demircioğlu, katma değerli teknolojik ürünlerimizle sağladığımız ekonomik bereketi artırmak için yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz.” biçiminde konuştu.

Bu yönde henüz çok genç bir işletme olmalarına rağmen Türkiye ’de ve beynelmilel platformda elde ettikleri galibiyetlerle firmanın ehemmiyetli bir ivme ile geliştiğini vurgulayan Demircioğlu, firmanın bugüne kadar önde gelen yatırımcılardan aldığı toplam yatırım ölçüsünün, TIM ’in eminliğini ve sihrime potansiyelini işaret eden bir gösterge olduğunu ifade etti. Demircioğlu ayrıca, TIM ’in yerli ve yabancı iş birlikleriyle işletme değerlemesini artırarak Türkiye ’nin Unicorn ’larından biri olmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Kaynak: BYZHA Beyaz Haber Ajansı