Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak imanlar ve erdemleri!

PAYLAŞ
Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak imanlar ve erdemleri!
  • 0
  • 0
  • 3 dakika da oku
  • +
  • -
Diyanet İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre Hicri takvimin 5. ayı olan Cemaziyelevvel ayı 25 Kasım 2022 itibariyle başladı. Hicri aylardan Rebiülahirden sonra, Cemaziyelahirden evvel gelen aydır. Kelime anlamı olarak “cemazi” sözcüğü, Arapça’da “yağmursuz alan, kurak ve soğuk toprak” anlamına kazanç. Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları, mübarek 3 aylardan evvelki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir. Cemaziyelevvel ayı, İslam Tarihi açısından ehemmiyetli aylardan birisidir. İslâm alemi açısından ehemmiyeti ve erdemi yüksek olan bu ayda yapılacak imanlar çok kıymetlidir. Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbeye yönelmek ve imanla meşgul olmak, kısacası Allah c.c. rızası için hareket etmek gerekir. Günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve imanla meşgul olmak yapılacak en ehemmiyetli imanlardır. Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri! #1 Cemaziyelevvel Ayı, İslam aleminde ehemmiyetli ve erdemli aylardandır. Bu ay Müslümanların tövbeye yönelmesine, bol bol nafile namaz kılıp Allah’a c.c. dua ederek, tefekkür ederek, tövbe istiğfar etmesine vesile olan mübarek bir aydır. Bu ayda olağan evrâd-u ezkâra devam edilmelidir. Hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları mübarek 3 aylardan evvelki aylar oldukları için “büyük tövbe ayı” olarak anılmaktadır. İslam dininde Mübarek sayılan aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve imanlar, ilahi rıza ve manevi mevkilere kavuşmak için, hususi kıymet ve ehemmiyet verilmesi gereken kulluk misyonlarımızdandır. Cemaziyelevvel ayına özel iman bulunmamakla beraber sıklıkla tövbe edip, dua edip, Allah’a sığınmak tavsiye edilir. Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri! #2 Bu ayın “büyük tövbe ayı” diye anılmasının altında pek çok anlam vardır. İslam tarihinde çok ehemmiyetli şahısların doğum ve vefatları ile akım eden ehemmiyetli olayların bir kısmı bu aya denk geldiği için de Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile “kendisinde hayret verici pek çok olayın asıllaştığı bir ay” olarak anılır. Cemaziyelevvel ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına gönlü arınıp, ruhu dinginleştirip, tövbeye ve tefekküre yanaşmış bir biçimde girmek isteyen Müslümanların tövbeye daha çok yönelmesi için vesile olan mübarek bir aydır. Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve imanla meşgul olmak, kısacası Allah c.c. rızası için hareket etmek daha yaygın bir tutum biçiminde hakikatleşmektedir. Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri! #3 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in s.a.v. kızı Hz. Fatıma r.a. ve eşi Hz. Ali r.a. bu ayda dünyaya gelmiştir ve aynı biçimde Hz. Ali r.a. ile Hz. Fatıma r.a. kızı olan Zeyneb bint Ali de 5 Cemaziyelevvel tarihinde doğmuştur. Zeyneb bint Ali, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın s.a.v. da ilk kız torunudur. Hz. Ömer r.a. Cemaziyelevvel ayında halife olmuş, 13 Cemaziyelevvel 11’de yeniden bu ayda dünyaya gelen Hz. Fatıma r.a. can vermiş ve 15 Cemaziyelevvel 36’da ise Hz. Muhammed’in s.a.v. torunlarından olan Hüseyin’in r.a. oğlu Zeynelâbidîn r.a. doğmuştur. Cemaziyelevvel ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelevvel ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri! #4