İzmir Megakent Belediyesi'nin Sarih Bilgi Portalı birinci oldu

PAYLAŞ
İzmir Megakent Belediyesi'nin Sarih Bilgi Portalı birinci oldu
  • 0
  • 0
  • 3 dakika da oku
  • +
  • -

İzmir Megakent Belediye Başkanı Tunç Soyer ’in “uslu kent” amacı doğrultusunda İzmir ’le alakalı bilgilerin ücretsiz ulaşıma açıldığı sarih bilgi portalı, Sarih Bilgi ve Teknoloji Derneği tarafından yapılan Yerel İdareler Sarih Bilgi Endeksinde “Hazır Olma, Uygulama ve Tesir” ebatları değerlendirmesinde toplamda en yüksek puanı alarak birinci oldu.

İzmir Megakent Belediyesi ’nin saydam, hesap verebilir ve demokratik idare kavrayışıyla 2021 senesinin ocak ayında kentle alakalı bilgileri ücretsiz ulaşıma açtığı sarih bilgi portalı, Sarih Bilgi ve Teknoloji Derneği AVTED tarafından yapılan Yerel İdareler Sarih Bilgi Endeksinde “Hazır Olma, Uygulama ve Tesir” ebatları değerlendirmesinde toplamda en yüksek puanı alarak tüm megakentler arasında birinci oldu. Sarih bilgi portalına sahip Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Konya Megakent Belediyeleri ’ni geride vazgeçen İzmir Megakent Belediyesi, transparanlık ve hesap verebilirlik konusunda lider rolüyle yeniden isminden söz ettirdi.

Sarih bilgi portalında 177 bilgi seti yer alıyor
İzmir ile alakalı değişik kategorilerde bilgi setlerinin bulunduğu sarih bilgi portalında, aralarında İzmir Megakent Belediyesi daire başkanlıkları, ESHOT, İZSU, İZMİR METRO ve İZBAN ’ın da bulunduğu 32 organizasyondan 177 bilgi seti bulunuyor. Sarih bilgi portalı, yeni iş kurmak veya işini geliştirmek isteyen teşebbüsçülerin de lüzumlarına yanıt veriyor.

Üç başlıkta değerlendirme
Sarih Bilgi ve Teknoloji Derneği, AVTED, toplamda üç kategoride değerlendirme yaptı. İlk olarak “Hazır Olma Ebadı” ele alındı. Bu kategoride belediyenin sarih bilgi vizyonu olup olmadıg^ı, yapılan çalıs¸maların bu vizyonun maksatlarıyla örtüs¸üp örtüşmediği, sürdürülebilir olup olmadıg^ı ve bir sarih bilgi programı kurmak için gereken adımları ana hatlarıyla çerçeveleyen stratejinin bulunup bulunmadıg^ı mevzularında bilgi alındı.
İkinci değerlendirme konusu “Uygulama Ebadı” oldu. Burada sarih bilgi portalının marifetleri, yayınlanan bilgi seti sayısı, formatları, metaveri ve yafta gibi ayrıntıları kapsayan bilgi kartları ve kategori sayısı gibi içeriklere dair mevzular dikkate alındı. Son olarak “Tesir Ebadı”nda ise sarih bilgi kullanılarak hem müessese hem s¸ehre katkı sag^layacak ne gibi projeler gelis¸tirildig^i, yeni istihdam, tasarruf ve inovasyon gibi bas¸lıklarda belediyeye katkısının olup olmadıg^ı, yerel hissedes¸ların ve kamuoyunun farkındalık ve katılımının sag^lanıp sag^lanamadıg^ı deg^erlendirildi.

Kaynak: adamnedio.com