Kadınlar, Dijital Şiddet Mağduru!

PAYLAŞ
Kadınlar, Dijital Şiddet Mağduru!
  • 0
  • 0
  • 7 dakika da oku
  • +
  • -

Bayanları orantısız bir biçimde etkileyen mevzular hakkında farkındalık yaratmak isteyen Kaspersky, dijital dünyada bayanların, aile içi tacizcilerin kurbanlarını takip etmek için kullandıkları saklı gözetleme yazılımı olan stalkerware mağduru olduğunu açıkladı.

 Kaspersky State of Stalkerware 2022 raporuna göre, geçen sene dünya genelinde takribî 30.000 mobil kullanıcı takip yazılımlarının maksadı oldu. Kaspersky Security Network ’e göre ise 2022 senesinde Türkiye, takipçi yazılımlardan en çok etkilenen 10. ülke oldu. 

2023 seneyi Dünya Bayanlar Günü ’nü kutlarken, dünyanın dört bir yanında, yerel, milli ve küresel cemiyetsel cinsiyet meseleleri üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan biri de Kaspersky tarafından hazırlanan, The State of Stalkerware Raporu”. Kaspersky, her sene dünya çapında takip yazılımlarından etkilenen şahıs rakamını daha iyi kavramayı kasteden senelik bir rapor yayınlıyor. 

Kaspersky ’nin raporuna göre, 2022 ’de dünya çapında 29.312 tekil şahsın takip yazılımlarından etkilendiğini ortaya koyuluyor. Bu sayı 2021 ’de etkilenen 32.694 kullanıcı ile meblağlılık gösteriyor. 2021 ’den evvelki senelerde devamlı bir düşüş meylinin ardından, bu göreceli karar küresel ölçekte dijital tacizin altını çiziyor ve sualin kendiliğindene ortadan kalkmayacağını gösteriyor. 

Kaspersky Security Network ’e göre ise2022 ’de Türkiye ve Suudi Arabistan, kullanıcıların takipçi yazılımlardan en çok etkilendiği ülkeler arasında ilk 10 ’da yer alıyor. Genel olarak Kaspersky, dünya çapında 176 ülkede stalkerware olayları tespit ederek dijital tacizin tüm ülkeleri etkileyen küresel bir fenomen olmaya devam ettiğini açıklıyor. 

Taciz Kapsayan İçeriklere Dikkat!

Stalkerware, uslu telefon aygıtlarına saklıca yüklenebilen ve faillerin ferdin özel yaşamının her anını, onların bilgisi olmadan izlemesine imkân tanıyan, piyasada bulunabilen bir yazılım olarak kısaca özetlenebilir. 

Failin bir aygıta fiziksel ulaşımını ve giriş kodlarını gerektirmesi sebebiyle, stalkerware genellikle taciz kapsayan ilişkilerde karşımıza çıkıyor. Kaspersky tarafından bir araya gelen bilgiler anonimleştirilmiş olsa da öteki araştırmalar bu cins dijital şiddetten etkilenenlerin çoğunlukla bayanlar olduğunu gösteriyor. Dijital şiddetin, şiddetin bir başka ebadı olduğunu ve mağdurlar üzerinde reel ve negatif tesirleri olan çevrimdışı şiddetin bir devamı olarak anlaşılması gerekiyor. 

University College London ’da UCL Doçent Hekim ve UCL Cemiyetsel Cinsiyet ve Teknoloji Araştırma Grubu Başkanı Dr. Leonie Maria Tanczer, Kaspersky ’nin araştırmasının ehemmiyetine işaret ediyor: “Takip yazılımlarına ait bilgilerin elimizde olması çok ehemmiyetli zira teknoloji destekli baskı ve hakimiyet şekillerinin ölçeği ve tabiatına ait nicel deliller hayli hudutlu kalıyor. Rapor, sadece Kaspersky ’nin BT güvenlik çözümlerini kullanan mobil kullanıcılara ait bilgiler sunsa da, takipçi yazılım kullanımının gözükenden çok daha büyük ebatlarda olduğunu hipotez edebiliriz. Netice olarak bunlar, gözetleme yazılımlarının yalnızca tespitini değil aynı zamanda dağıtımını da artıran hem legal hem de teknik gevşetme taktiklerinin geliştirilmesini süratlendirmek için araştırma, sanayi ve uygulama için teşvik sağlamaya takviyeci olabilecek evham verici ancak verimli sayılardır.” diyor.

WWP EN Bağlantı Müdürü Anna McKenzie ise şunları ilave ediyor: “The State of Stalkerware” raporu gibi çalışmalar, statükonun ehemmiyetli bir teyididir ancak bunu değiştirmek için daha aşırısını yapmalıyız. Kaspersky ile iş birliği içinde geliştirip uyguladığımız #NoExcuse4Abuse hashtagi ile, teknoloji destekli istismar ve takipçi yazılımlara müteveccih hasarlı cemiyetsel tutumları ele almaya müteveccih ilk adımımızı attık. Dijital aygıtlar ve çevrimiçi alanlar, istismarcı partnerlerin partnerlerinin yaşamları üzerindeki hakimiyetlerini artırmaları için muhteşem bir civar sunuyor. Ancak, partnerin telefonunu hakimiyet etmek, e-postalarını okumak, konumundan haberdar olmak ve parolalarını öğrenmek o kadar sıradan hale geldi ki, erkekler çoğu zaman istismarcı tavırları ifşa ettiklerinin farkında dahi değil. Dijital şiddet mevzusunda legal tertip etme, kapasite geliştirme ve genel farkındalık artırma gereksiniminin ötesinde, teknoloji destekli istismara ait istismarı destekleyici tavırların yaygın bir biçimde ve erken yaşlardan itibaren ele alınmasının son derece ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz.”

Kaspersky, kullanıcıların korunmasını iyileştirmek için faal olarak çalışıyor. Bu mücadelenin bir parçası olarak Kaspersky, bir aygıtta takipçi yazılım bulunması vaziyetinde bir bildirim olan Saklılık Uyarısına aktüelledi. Aktüelleme, bildirimin artık kullanıcıyı sadece aygıtta takip yazılımının varlığı hakkında bilgilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda takip yazılımının kaldırılması vaziyetinde yazılımı yükleyen şahsın uyarılacağı mevzusunda kullanıcıyı uyardığı anlamına geliyor. Kaspersky ’nin Saklılık İhtarı, 2019 ’da kullanıma sunulduğundan bu yana takipçi yazılımlara karşı koruma sağlamak için işletmenin tüm harcayıcı güvenlik çözümlerine dahil edildi. 

“Her sene binlerce insan takip yazılımlarının kurbanı oluyor. Şiddetle olan sarih irtibatı göz önüne alındığında, bu evham verici bir meyil ve bu sebeple meseleyi ele almak için yelpazenin değişik uçlarında çalışıyoruz. Farkındalığı artırmanın, uzmanlığımızı paylaşmanın ve iş ortaklarımızla beraber çalışmanın yanı gizeme, Kaspersky artık aygıtlarında takipçi yazılım bulunması vaziyetinde kullanıcılara müteveccih Saklılık Uyarısına aktüelledi, böylece kullanıcılar artık yazılım kaldırılırsa failin fark edeceğinden haberdar olacaklar. Bunun arttaki neden kolay: yazılım silinirse, takip yazılımının yüklendiğine dair delil silinir ve bir fail bir aygıt üzerindeki hakimiyetini kaybederse, gidişat tırmanabilir. Görevimiz, mağdurların olası olan en tehlikesiz neticeyi elde etmek için en iyi hareket stilini kavramalarını sağlamak ve bu cins dijital şiddete karşı meyli tersine çevirmektir,” diyor Kaspersky Kıdemli Dış İlişkiler Müdürü Christina Jankowski.

Kaspersky, bilgi paylaşmak ve hem profesyonelleri hem de mağdurları desteklemek için mağdur destek hizmetleri ve fail programlarından araştırma ve devlet müesseselerine kadar aile içi şiddet alanındaki uzmanlar ve kuruluşlarla beraber çalışıyor. Kaspersky, takipçi yazılımlarla çaba etmeye ve aile içi şiddetle savaşmaya adanmış beynelmilel bir grup olan Coalition Against Stalkerware ’in kurucu ortaklarından biri. Kaspersky, 2021-2023 seneleri arasında Avrupa Birliği Haklar, Denklik ve Yurttaşlık Programı tarafından finanse edilen DeStalk isimli AB projesinin konsorsiyum ortağı oldu. Buna ilaveten Haziran 2022 ’de Kaspersky, makinelerde takip yazılımları ve izleme uygulamaları olup olmadığını hakimiyet etmek için fiyatsız, tehlikesiz ve kullanımı kolay bir vasıta olan TinyCheck hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için bir web sitesini kullanıma sundu.

 

Kaynak: adamnedio.com