Schneider Electric, Akıllı Varlık Optimizasyonu ve Bakımda IoT Devrimini Başlatıyor

PAYLAŞ
Schneider Electric, Akıllı Varlık Optimizasyonu ve Bakımda IoT Devrimini Başlatıyor
  • 0
  • 0
  • 4 dakika da oku
  • +
  • -

Schneider Electric, IoT sensörleri ve ölçüm teknolojileriyle uslu varlık optimizasyonu ve bakım süreçlerine faydalılık, güvenlik ve eminlik kazandırıyor.  Schneider Electric ’in yeni nesil çözümleriyle enerji tüketmelerinin eksiltilmesi ve teçhizat faydalılığının artırılması amaçlanıyor.  Böylece Schneider Electric, müesseselerin CO2 ayak izini eksiltmelerine ve sürdürülebilirlik niyetlerine erişmelerine katkıda bulunuyor. 

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital mutasyonuna liderlik eden Schneider Electric, yapım ve kurulum hatlarında kullanılan ölçüm sensörleri ve IoT Nesnelerin İnterneti izleme teknolojilerinin firmaların döngüsellik çalışmalarında kritik bir ehemmiyete sahip olduğunu vurguluyor. IoT tabanlı yapım yaklaşımları, enerji tüketmelerini eksiltmeye ve makine ile öteki yapım varlıklarının yaşam döngüsünü ve bereketliliğini artırmaya takviyeci oluyor. 

Böylece küresel ölçekte uslu ve sürdürülebilir yapım için çözümler sunduklarını belirten Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Servisler Genel Müdür Dayanakçısı Mahmut Dede; “Schneider Electric olarak 2025 senesine dek işlemlerimizde ve 2040 senesine dek de uçtan uca karbon nötrlüğe erişmeyi kastediyoruz. Bu yönde en öncelikli niyetlerimizden biri alıcılarımızın ve tedarikçilerimizin enerjiyi daha iyi idaremesine ve CO2 ayak izlerini 2025 senesine kadar 800 milyon ton eksiltmesine etkin olarak takviyeci olmak. Karbonsuzlaştırma çalışmalarımızın ehemmiyetli bir kısmını ise yapımda döngüsel modellere olanak tanıyan yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştirmek oluşturuyor. Bu kapsamda öngörüsel performans yönetimi için IoT sensörlerini operasyonel modellere entegre ederek uslu varlık optimizasyonu programını sunuyoruz. Bu program, IoT sensörlerinin topladığı ve idare sistemleri tarafından inceleme edilen performans ve şart bilgilerinin reel zamanlı içgörülere dönüşmesine ve şart tabanlı bakım ve modernizasyon tasarılarının doğruluğunu ve aktifliğini artırmaya imkân tanıyor. Böylece yapım hatlarındaki vasati enerji maliyetlerini %20-25 oranında eksilterek müesseseleri içinde bulunduğumuz küresel enerji krizinde dayanaklarken, dünyanın sürdürülebilirliğine de hizmet ediyor” biçiminde konuştu.  

Schneider Electric çözümleri, döngüsellik prensiplerine uygun olarak, yapım taşıtlarını daha yararlı hale getiriyor. İşletmeler, müessese içindeki taşıtları veritabanı üzerinden paylaşarak değişik kuruluşlarda kullanabiliyorlar ve bilgi takviyeli optimizasyondan faydalanabiliyorlar.

IoT, mikro ağları idaremek ve elektrik yüklerini dengelemek için ehemmiyetli bir avantaj sunarken, dijital olarak simüle edilen efor sistemleri ve proses elektrifikasyonu ile ek faydalılık ve döngüsellik potansiyeli sunuyor. Schneider Electric ’in geleceğe müteveccih gayeyi, IoT teknolojilerinin bu özelliklerinin daha geniş bir kapsamda kullanmasını sağlamak ve yapımda sürdürülebilirliğe katkı sunmak. 

Schneider Electric çözümleriyle yapımda 4.0 yarıyılı

IoT ’nin üreticilerin harekâtlarında içgörülerden faydalanma açısından oynadığı rol, işletmelerin sürdürülebilirlik niyetlerine erişmesi için oldukça ehemmiyetli hale geliyor. Çevrimiçi sensörler ve gelişmiş inceleme sistemleriyle suni akıl kullanımı, gelecekteki arızaları öngörmelerine ve “4.0” evresine geçmelerine imkân sağlıyor.

Schneider Electric ’in çözümlerini kuruluşlarında uygulayan, dünyanın lider gıda ve meşrubat üreticilerinden Nestlé, bu kapsamda ehemmiyetli bir düzey kaydoldu. Yapımda enerji tüketimini %5 oranında eksilten marka, dünya çapında 120 kuruluşunda bu sistemi inşa etmeyi ve böylece tüm kuruluşlarının %80 ’nin gelişmiş şart izleme teknolojilerini kullanarak bakım maliyetlerini %5 eksiltmeyi ve teçhizat performansını %5-7 arasında artırmayı kastediyor.

Bu kapsamda sağlanan korelasyon tahlili, malzeme kullanımı ölçümlerine ve aygıtın enerji bereketliliğine dair içgörüleri ve öteki parametreleri yapım kuruluşunda bir araya getirerek markanın entegre bir seviyede yapım hattı yapılandırmalarını optimize etmek emeliyle büyük bilgi tahlili asıllaştırmasını sağlayacak.

Schneider Electric IoT ve sensör teknolojileriyle yapım varlıklarının doğruluk ve yararlılıkla buluşturulması için ehemmiyetli bir rol oynamaya ve bu sayede firmaların sürdürülebilirlik niyetlerine erişmelerine takviyeci olmaya devam ediyor.

 

Kaynak: BYZHA Beyaz Haber Ajansı