Tütün mamulleri ve içki piyasası öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti

PAYLAŞ
Tütün mamulleri ve içki piyasası öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti
  • 0
  • 0
  • 5 dakika da oku
  • +
  • -
Tütün, Tütün Mamulleri ve İçki Piyasasının Tertip Edilmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun Öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüldü. Görüşmeler neticeyi öneri kabul edilerek kanunlaştı. Anadolu Ajansının haberine göre kabul edilen maddelere göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına gereklilik getirilen özel yafta ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan bilgi merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne ÜİS, fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik etrafta iletilmesi gereken belge, bilgi veya bilgilerin iletilmesini önleyenler veya bunların reele uygun olmayan biçimde iletilmesine neden olanlara 3 seneden 8 seneye kadar mapus cezası verilecek. Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar adet yapım kapasitesine sahip kuruluş kurma gerekliliği getirilecek. Aynı markadan olmak koşuluyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi yapım koşulu, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak. Tütün mamulleri ve alkol piyasası teklifi TBMM den geçti #1 Makaron ve sigara yapım kuruluşlarında, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak emeliyle kullanılması gerekliliği getirilen özel yafta ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün sınamaları veya sınama yapımı yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira yönetimsel para cezası verilecek. Makaron ve sigara yapım kuruluşlarında, makine çalışma testleri, ürün sınamaları veya sınama yapımı kapsamında üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde tahrip etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak. ÜİS’e kanunsuz müdahale edenler, Firaricilikle Çaba Kanunu ile İspirto ve İspirtolu Alkoller İnhisarı Kanunu’nda yer verilen ters fiillerinden dolayı netleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ait hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilecek. ÜİS’e kanunsuz müdahale edenler ile Firaricilikle Çaba Kanunu’na ters fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ait verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya duruşma kararı netleşinceye kadar askıya alınacak ve bu müddet içinde söz mevzusu kuruluş veya iş yeri için başka bir reel veya tüzel bireye belge verilmeyecek. Tütün, tütün mamulleri ve içkili meşrubatlar piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar güvence alınacak. Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesine tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen güvenceyi vermeyenlerin faaliyete ait belgeleri güvence verilinceye kadar askıya alınacak. Bu müddet içinde söz mevzusu kuruluş için başka bir reel veya tüzel şahsa da izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek. Bu çerçevede alınan güvencelerin paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen meblağ, alacaklı yönetler arasında garameten taksim edilecek. Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, içki ve içkili alkollerin yapım ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ait izin, uygunluk ve yetki belgesi müracaatı, tadili veya müddet uzatımına ait arzların yerine getirilmesi için müddetinde ödenmeyen yönetimsel para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve yönetimsel para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması koşulu getirilecek. Kullanılma gerekliliği getirilen özel yaftayı veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, söz mevzusu ürünleri muhakkak rakamda bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen mesul yakalanacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 seneden 5 seneye kadar mapus cezası verilecek. Önerinin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar adet yapım kapasitesine sahip kuruluş kurma gerekliliği ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 seneden 5 seneye kadar mapus cezasını tertip eden maddesi kanunun yayım tarihinde, değişik maddeleri ise 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek. Elektronik haberleşme ağlarından hizmet almayan makinelerin elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 seneden 1 seneye düşürülecek. Son sinyal alınmasından itibaren aralıksız 1 sene süresince sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Müesseseyi BTK tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan evvelki bir senelik müddet dikkate alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan aygıtlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu makinelerin elektronik kimlik bilgileri başka bir harekâta gerek kalmaksızın tekerrür kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekerrür kayıtlı hale getirilemeyen aygıtlar için BTK’nin tertip etmeleri kapsamında müracaat yapılması gerekecek. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, önerinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’un gündeminde yer alan değişik kanun önerilerinin görüşülmesine geçti. Komitelerin yerine almaması üzerine Bilgiç, seansı yarın saat 14’de açılmak üzere kapattı.