Eğitim Bir Sen, Hocalık İş Kanunu ’nda tertip etme istiyor

PAYLAŞ
Eğitim Bir Sen, Hocalık İş Kanunu ’nda tertip etme istiyor
  • 0
  • 0
  • 4 dakika da oku
  • +
  • -

Gülçino, hocalık iş kanununda zorunlu tertip etmeler yapılana kadar çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gülçino, ’ ’Hocalık İş Kanunu, hocalık işini tertip eden müstakil bir kanun olma temennisini karşılama doğrultusunda pozitif bir adım olmanın ötesine geçememiş, hocaların temennilerini karşılayamamıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yine yaşama geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere fiyat ve ilave derece çoğalışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı imtihanın kaldırılması, hocalara 3600 ek gösterge verilmesi gibi ehemmiyetli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu doğrultusuyla hocalarımızın bir kısım temenni ve arzlarını karşıladığını, bu anlamda pozitif bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu hâliyle hocalarımızın temennilerini ve toplu kontrat masasına taşıdığımız arzları karşılamadığı, “iş kanunu” olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu ihtarını yaptık ’ ’ dedi.

Hocalık İş Kanunu ’nun, hocaların temennilerini karşılayacak bir içerikle yine tertip edilmesi emeliyle Eğitim Bir Sen olarak hazırladıkları kanun teklifini Millî Eğitim Bakanlığı ’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Siyasetleri Heyeti ’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını anımsatan Gülçino, ’ ’Kanun krokimizde, kontratlı ve fiyatlı hocalığın kaldırılarak hocalığın resmî eğitim müesseseleri ile öteki kamu müesseselerinde hoca kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında ilerlemede hocalıkta 8 senesini bitirmiş olanlar doğrultusunda uzman hocalık, 12 senesini bitirmiş olanlar güzergahından başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim müesseseyi idareyiciliğinin özlük hakları, atama ve terfi güzergahından yine tertip edilerek iyileştirilmesi; hocaların ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık tahsisatı ve ek ders fiyatlarında çoğalış yapılması, lüzumlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; hocaların vazife, hak, yetki ve mesullükleri mesleksel otonomluk ve akademik hürlük aksında kurgulanarak detaylı bir biçimde tertip edilmesi; şiddete karşı caydırıcı kararlar getirilmesi gibi somut ve sarih teklifler yer almaktadır.

Gelinen noktada hocalarımızın arz ve haklı temennilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, meçhullüğün eğitim çalışanları ve hocalarımız üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve zorunlu tertip etme teklif ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim Bir Sen olarak eylem kararı aldık.

Biz, Eğitim Bir Sen olarak, maksatlar ve asıllar bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının olası, hocanın haysiyetini hem yükseltmeye hem de gözetmeye garantör niteliği taşıyan kararların elzem olduğuna inanıyoruz. ’ ’
Hocanın hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Hocalık İş Kanunu mevzusundaki temennilerinin karşılanması gerektiğini söyleyen Gülçino,
’ ’Eğitim Bir Sen ’in bu hususlar esasında katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir defa daha temin ve teyit ediyor; politik istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı ’nı iş kanununda temennileri karşılayan farklılıkların ve mutasyonun bir an evvel yaşama geçirilmesi mevzusunda adım atmaya çağırıyoruz ’ ’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ