LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS’de baraj puanı kaç?

PAYLAŞ
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS’de baraj puanı kaç?
  • 0
  • 0
  • 3 dakika da oku
  • +
  • -

LGS imtihanı, 5 Haziran Pazar gşöhreti yapıldı. LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS’de baraj puanı kaç? suallerinin cevabı merak mevzusu oldu. İyi bir liseye giriş yapabilmek için talebelerin LGS’den en az 450 puan alınması ve yüzde 2’lik dilime girmesi gerekmekte. Ayrıca, yüzde 7’lik dilimlere kadar da seçim edilen liseler bulunuyor. İşte ayrıntılar…

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî İmtihana katılacak olan talebelerin puanı, alttaki operasyon basamaklarına göre tek puan cinsinde hesaplanacaktır.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

a. Sözel ve rakamsal bvefatlara ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış yanıt rakamları belirlenir.

b. Her bir talebenin her bir alt testine ait çiğ puanı, ilgili teste ait doğru yanıt rakamından yanlış yanıt rakamının üçte bkocaman çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin çiğ puanları toplamının talebe rakamına bvefatı ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin çiğ puanları, ortalaması ve imtihana giren talebe rakamı kullanılarak hesaplanır.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

Talebelerin her bir alt testine ait standart puanı SP, o teste ait vasati ve standart sapma kullanılarak tüm talebelerin çiğ puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme harekâtı sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2 ’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Edep Bilgisi derslerinden muaf olan talebelerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Edep Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu talebelerin o testler dışındaki değişik testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek azami ağırlıklı standart puan toplamına bvefatının, o testlerden alınabilecek azami ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları bir araya gelerek, Toplam Ağırlıklı Standart Puan TASP bulunur.

ğ. Yanıt anahtarında yanılgı olması ve bu hususun Merkez İmtihan Heyeti kararı ile belirlenmesi neticesinde, sual/sualler iptal edilmeyecek, sual/suallerin doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

h. Değerlendirme sırasında kusurlu sual/sualler çıkması vaziyetinde, 9/12/2016 tarihli ve 29913 rakamlı Resmî Gazete ’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 rakamlı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair Kanun ’un 69 ’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 rakamlı Kanunun 7 ’nci maddesinin ikinci fıkrasına ilave edilen “İmtihanlarda iptaline karar verilen sualler değerlendirme dışı bırakılarak geçerli suallerin puan bedelinin yine tespit etilmesi suretiyle puanlama yapılır.” kararı gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Seanslardan herhangi biltihaba katılmayan ya da herhangi bir seansta imtihanı iptal edilen talebeler için MSP hesaplanmaz.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken temel alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2 ’de verilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ